www.skjervengard.no
Hjem Om Skjerven gård Historikk Kontakt oss Aktiviteter Hest Lefse- og flatbrødkurs Nordmarkshonning Julemarked Utleie av drengestua Maridalen Linker

Hjem >  Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens
Ta kontakt for ledige plasser

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Tori Bakke

Til deg som har demens og har et ønske om en aktiv hverdag med andre i samme situasjon. Du kan være fra 50 år eller 75 år med et ønske om å delta i gårdsarbeid,  turer i nærmiljøet, stelle dyrene mm. Her kan du ha et sosialt fellesskap sammen med andre i samme situasjon.

Ta kontakt med oss på Skjerven gård for en uformell prat og velkommen til et besøk. 

 

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase

SE VIDEO fra en dag hos oss "Naturen som medisin" (høst 2020)

Trygt og forutsigbart

Skjerven gård har vært pioner for Inn på Tunet (IPT) virksomhet i Oslo og tilbyr aktiviteter rettet mot personer med demens i tidlig fase eller en tidlig kognitiv svikt.

Vi tilbyr et privat tilbud for aktivitet, trening/sosial stimulans og avlastning. Aktivitetene i tilbudet er knyttet til hverdagslivet og arbeidet på gården. De skaper trivsel og utvikling i trygge rammer. «Her er det godt å være»  (Ole Fyrand, bruker)

Gårdbrukerne henter og bringer i hjemmet noe som skaper trygge rammer og forutsigbarhet for brukere og pårørende. Tilbudet vil være åpent 3 dager i uken kl. 10-15.

En dag på Skjerven:

 • Henting
 • Frokost i et hyggelig, sosialt miljø i drengestua
 • Tur i naturskjønne omgivelser
 • Kaffepause med kake/kjeks/frukt
 • Aktivitetsøkt i grupper etter interesse og mestring
 • Middag etter en variert meny
 • Hjemreise

Grønt og grundig

De daglige aktivitetene kan variere, men er knyttet opp til arbeid med dyr, gårdsarbeid, terapeutisk ridning, matlaging og annet gårdsarbeid. Dette åpner ikke bare opp for mulighetene som bor i brukeren, men gir også avlastning for pårørende.

«Nå får jeg mitt friminutt» (Birgitta Fyrand, pårørende).

Nærhet til naturen gir mennesket nærhet til seg selv og andre.

Aktivitetene vil være tilrettelagt og tilpasset den enkelte utfra interesser og mestring.

Eksempler på gårdsaktiviteter:

vedkløyving og pakking i sekk, raking, planting og såing, stell av hest og ridning, møkking i stallen, gjerding til dyra, baking, safting og sylting, 

Kriterier for inntak

 • Demenssymptomer på mildt til moderat nivå.
 • Interesse og forutsetninger for fysisk aktivitet.
 • Fortrinnsvis behov for tilbud 2-3 dager i uka.
 • Nytte og glede av sosialt samvær med andre.
 • Kontinent og mest mulig selvhjulpen på toalett.
 • Bruker må kunne spise selv.
 • Veiledende alder; opptil 75 år.
 • 1 måneds prøvetid

Referanser

 • Referanser fra pårørende ved henvendelse.
 • Pårørende Elisabeth Tinderland på hennes profil på Facebook: 

  "Har du et familiemedlem med demens som bor hjemme og trenger et aktivt og meningsfylt dagtilbud? Oslos mest unike dagtilbud gjenåpner på Skjerven gård i privat regi.

  Her hentes brukeren hjemme og kjøres til vakre Maridalen hvor de er sammen med andre i samme situasjon på tur og i daglige aktiviteter på gården. Et tilbud som fokuserer på mestring og fysisk aktivitet, drevet av fine, flinke folk med lang erfaring.

  Min kjære svigerfar har alltid vært en aktiv mann, og dagene på Skjerven utgjør en utrolig stor forskjell. Heller tur i marka, vedstabling og hestestell enn passive dager hjemme. Vi kan ikke få fullrost tilbudet på Skjerven nok."

Se også Facebook siden "Venner av Skjerven gård, dagaktivitetstilbud for personer med demens"

Bygdeutviklingsprisen 2014 (med film om Skjerven gård, TRYKK HER)

Slik søker du/dere

Ta kontakt med Skjerven gård på tlf  eller SMS til 95992524, eller send en epost til post@skjervengard.no.

 

Kompetanse

Fra 2009 til mars 2018 drev Skjerven gård dagaktivtetstilbud i samarbeid med Kirkens bymisjon. Gjennom disse årene og med fagutdanning har vi tilegnet oss god kunnskap og kompetanse om personer med demens.

Skjerven gård kan tilby et meningsfylt tilbud i et trygt miljø med en stabil, liten personalgruppe. Der gis den enkelte muligheter til å øke egen selvfølelse og mestring gjennom positive opplevelser sammen  med andre i samme situasjon.

Hva er inn på tunet?

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Gården er kvalitetssikret av Matmerk.

 

 


dot


Aktuelt:


Ridning

Våren 2022:

Det er ikke ledige ridetimer våren 2022. Send mail til post@skjervengard.no om du ønsker å stå på venteliste. Alle rideelever må være fyllt 10 år.


Les mer...

Ta kontakt for ledige plasser
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Til deg som har demens og har et ønske om en aktiv hverdag med andre i samme situasjon. Du kan være fra 50 år eller 75 år med et ønske om å delta i gårdsarbeid,  turer i nærmiljøet, stelle dyrene mm. Her kan du ha et sosialt fellesskap sammen med andre i samme situasjon.

Ta kontakt med oss på Skjerven gård for en uformell prat og velkommen til et besøk. 

 


Les mer...


Lefse- og flatbrødkurs 2022

Ledige kurs fra og med februar om koronareglene gir muligheter for det. Se under linken Lefse- og flatbrødkurs for mer info om kurset. 


Les mer...

Kun småsalg fra gården
Nordmarkshonning

Ta kontakt pr sms for å avtale tid om du ønsker å kjøpe honning til 95992524

1/1 kg 250, 1/2 kg 125, 1/2 kg glass 130, 1/4 kg 80.


Les mer...

Bilde av Skjerven gård
Skjerven gård, Maridalsvn. 469, 0890 Oslo - Kontaktinformasjon